• |
  • E-mail

PROFIL

Reklamnú agentúru impresio s.r.o. tvoria skúsení, kreatívní ľudia s otvoreným myslením, zabezpečujeme komplexný servis v oblasti reklamy.

,,Spájame myšlienky a nápady, grafiku, Vaše pripomienky, realizáciu, kontrolu a spokojnosť v jeden cieľ, a to je naplnenie marketingových plánov našich zákazníkov.,,

PROFESIONÁLNE VÝHODY - CENA, TERMÍN, KVALITA

Vyrobiť tlačovinu dokáže hocikto. Vyrobiť tlačovinu v optimálnom pomere „cena, termín, kvalita“ dokážu len niektorí.

MY K NÍM PATRÍME, LEBO:

PORADÍME VÁM, AKO ZAROBIŤ, ČI UŠETRIŤ.
Skúsenosti z prepojenia vydavateľských a polygrafických činností nám umožňujú kvalifikovane
poradiť, čo sa dá a čo sa oplatí.

POUŽIJEME TLAČOVÚ TECHNIKU NAJVHODNEJŠIU PRE VAŠU ZÁKAZKU.

Rôzne technológie výroby sú vhodné pre rôzne typy zákaziek. Napríklad pri veľkom náklade
je rotačná tlač výhodnejšia, ako hárková či digitálna. Ak dodávateľ disponuje iba jedinou
technológiou, nemá možnosť voľby. Vašu zákazku dá urobiť v subdodávke, alebo ju vyrobí
na drahšej technológii, čo v konečnom dôsledku zaplatíte Vy. Naša firma disponuje všetkými
bežne používanými tlačovými technikami, výber najvhodnejšej šetrí Vaše peniaze.

DOHODNEME S VAMI OPTIMÁLNY TERMÍN DODANIA.
Niekedy rozhoduje termín viac, ako cena, niekedy naopak. Vďaka dostatočným výrobným
kapacitám vieme ponúknuť aj „zúrivý“ termín, ale aj bežné dodacie lehoty za bežnú cenu.

PRISPÔSOBÍME SA VAŠIM ROZPOČTOVÝM POŽIADAVKÁM.
Disponujeme vysokokvalitnými strojmi, ktorých cena sa musí rozpočítať do ceny zákazky. Ak
zákazník nepotrebuje špičkovú kvalitu, vieme mu vyjsť v ústrety tým, že zákazku zaradíme na
staršie zariadenia. Zákazník si tak môže vybrať medzi štandardnou cenou s vysokou kvalitou,
alebo štandardnú kvalitu s veľmi priaznivou cenou.

ZARUČUJEME SA ZA CELÚ ZÁKAZKU.
Nemáme sa na koho vyhovárať, lebo poskytujeme služby bez subdodávok. Garancia dohodnutých
podmienok je tak úplne adresná.

MÁME SKÚSENOSTI A TIE SA NEDAJÚ PRESKOČIŤ.

Máme skúsenosti s rôznymi typmi zákaziek, zákazníkov, projektov. Ak nechcete byť „pokusným
králikom“ začínajúcich, či málo skúsených firiem, zverte svoju zákazku skúsenému tímu
odborníkov.

ŠETRÍME VÁŠ ČAS.
Súčasťou našej ponuky sú kompletné služby, súvisiace s realizáciou Vašej zákazky, počnúc
poradenstvom, končiac preskladnením zákazky, dovozom, distribúciou. Je rozumnejšie venovať
sa svojej hlavnej činnosti a ostatné starosti zveriť firmám, ktoré sú na súvisiace služby
technicky aj personálne vybavení.

ZABEZPEČÍME DISTRIBÚCIU