• |
  • E-mail

GRAFICKÉ ŠTÚDIO

Dizajn je podľa nás výsledkom Vašich predstáv a našich zručností, prístupu a nápadov. Efektivita Vašej reklamy je ovplyvnená predovšetkým formou grafického spracovania a podaní správnej cieľovej skupine. Pri vytváraní grafiky rešpektujeme hlavné princípy komunikácie, prostredia konkrétneho odvetvia a filozofii spoločnosti.

V rámci našej ponuky služieb vytvárame pre našich zákazníkov aj logotypy.

Logo je grafický symbol, ktorý zastupuje firemnú identitu, imidž a dizajn výrobkov alebo služieb. Patrí k najdôležitejším prvkom v oblasti reklamy a propagácie. Dobré logo vie predať a pozitívne ovplyvňovať zákazníka. Logo, tak ako značka, slúži k identifikácii spoločnosti, produktu alebo služieb, a tým tvorí povedomie o značke.

Pri tvorbe loga dbáme na jeho význam a účel. Zameriavame sa na estetiku, nápaditosť i typografiu.