• |
  • E-mail

KONTAKT

Reklamná agentúra

impresio, s.r.o.
Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
IČO: 44 831 994
IČ DPH: SK 2022892058

tel.: + 421 - 55 - 644 25 35
mobil: + 421 - 917 - 55 66 36

e-mail: zakazky@impresio.sk

,,ROBÍME REKLAMU, KTORÁ PREDÁVA ,,

w w w . i m p r e s i o . s k

Zobraziť Impresio na väčšej mape